Prednáška č.2

Jozef Sedlák
(*1958, Bratislava, SR)
image002

Ak by sme dostali úlohu celkovo zaradiť jeho fotografickú tvorbu, tak tento už na pohľad príjemný a milý muž jednoznačne patrí do sféry umeleckej fotografie. Spájali by sa vám s ním výrazy ako luminografia tzv. “maľovanie svetlom”, mnohonásobné vrstvenie a to všetko z čias, keď fotografom na podobné veci stačila tmavá komora a o Photoshope nikto ani len nechyroval. Konceptuálnosť je to, čo v jeho fotoživote hrá zásadnú úlohu a ktorú náchádzate v priereze celej jeho tvorby. Rovnako tak netreba zabudnúť spomenúť jeho sociálny dokument, ktorým neúnavne mapuje Slovensko od r. 1980 až do súčasnosti. Témy vážne, úsmevné, tak typicky slovenské – to všetko je osobnosť, pedagóg, fotograf Jozef Sedlák.
Vyštudoval odbor umeleckej fotografie na filmovej fakulte Akadémii múzických umení v Prahe (1984). Je vedúcim ateliéru komunikácie v médiu ftografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave a externým pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava. Okrem pedagogickej činnosti sa vo svojej tvorbe venuje inscenovanej, dokumentárnej a konceptuálnej fotografii. Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko, Grécko, Francúzko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA.
Dlhé obdobie fotografoval sociálny dokument, mentálne a telesne postihnutých ľudí, ktorí boli počas bývalého režimu diskriminovaní a skrytí v ústavoch. Paralelne sa venoval aj inscenovanej figuratívnej fotografii, neskôr konceptuálnej fotografii zameranej na médium fotografie.

zdroj: http://www.sedlakjozef.com/biografia_799_4.html

This slideshow requires JavaScript.

text spracovala:
LINDA KISKOVÁ BOHUŠOVÁ