Kontakty

Koordinátor: Peter Drezik
Kontakt: predseda@c41.sk, 0917/431 512

Klubová RADA  mail: mail@c41.sk
Peter Drezik
Danica Púry
Liptáková Jana
kontakt web-admin: web@c41.sk

Miesto a čas klubových stretnutí:

ATELIÉR C41, Košická 37. Bratislava
(Vchod cez zadnú rampu do dvora Starej Cvernovky)
Stretávame sa vždy v druhý utorok v mesiaci o 18:00

Korešpondenčná Adresa: Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
IČO: 42257263
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: SK9875000000004014294685 (ČSOB, a.s.)
/členský príspevok sa uhrádza do 31. marca/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.