Info

Fotoklub C41 vznikol dobrovoľným združením občanov  začiatkom roku 2011.

Cieľom činnosti Fotoklubu C41 je podpora fotografickej tvorby jeho členov, zahŕňajúc všetky odvetvia fotografie, rozvoj znalostí v danom odbore, výmena skúseností medzi jednotlivými člemni Fotoklubu C41, propagácia a prezentácia fotografickej tvorby členov združenia. 

K naplneniu cieľov slúžia predovšetkým nasledujúce aktivity:

  • Pravideľné schôdze Fotoklubu C41
  • Usporadúvanie fotografických seminárov, workshopov, výletov, spoločné návštevy fotografických výstav a fotografické služby pre verejnosť
  • Spoločné výstavy fotografií členov
  • Pomoc pri samostatných autorských výstavách jednotlivých členov fotoklubu C41,
    napr. : pomoc pri inštalácii výstavy. Spoločné akcie ale majú vždy prednosť
  • Zaisťovanie členov fotoklubu vo fotografických súťažiach
  • Spolupráca s ďalšími fotoklubmi a skupinami, kultúrnimi a inými organizáciami, poprípade jednotlivými osobami vzťahom k fotografickej tvorbe

 

Vo Fotoklube C41 o.z. sa stretávame ako skupina ľudí, ktorí sú skôr fanúšikmi ako profesionálnymi fotografmi, ale nájdu sa medzi nami aj takí, ktorých fotografia živí.
K fotografii nepristupujeme povrchne a prvoplánovo, no nestrácame sa ani pri snímkach
z každodenného života. Odkrývame podstatu fotografického videnia a myslenia
na pravidelných stretnutiach a diskusiách organizovaných naším fotoklubom. Akčný rádius rozširujeme o návštevy galérií, prednášky profesionálnych fotografov alebo fotovýlety
do prírody či mestského prostredia, doma aj v zahraničí.

Už štvrtý rok spolupracujeme a konzultujeme naše práce s lektorom a fotografom
Mgr. art. Petrom Čintalanom. Po hodinách, strávených v jeho spoločnosti, odchádzame vyčerpaní, ale o to viac nasýtení novými myšlienkami a plní elánu do nového fotenia.

 

V skupine, ktorá pozostáva zatiaľ z 20-tich ľudí, sa nájde aj zopár nadšencov, ktorým učarovali klasické čiernobiele fotografické postupy. Sú takí, ktorí sa k nim opätovne vracajú, poniektorým ešte len vývojka a ustaľovač začínajú v kúpeľni rozvoniavať.
Ďalší skôr inklinujú k farebnej verzii fotografického filmu a svoje portfólio dopĺňajú
aj farebnými snímkami.

 

koordinátor klubu C41
Peter Drezik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.