HNUTIE MESTA

HNUTIE MESTA  je pravidelné stretávanie sa vždy posledný utorok v mesiaci.
Fotografuje sa v teréne, na urbánnu tému ktorú si účastník vyžrebuje na mieste.

Najbližšie stretnutia:
/ 22. 03. 2016 / Ružinov
/ 26. 04. 2016 / Ružinov

Miesto predbežne definované: Trenčianska – Cafe Stena, čas cca 17:30 – 20:30

Prineste si: fotoaparát, pero, papier a popr. kompas 🙂

GALÉRIU Z PREDCHÁDZAJÚCICH STRETNUTÍ NÁJDETE TU:
hnutie mesta galeria